Privacybeleid

  • Tandartsen.Punt gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • Tandartsen.Punt deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • Tandartsen.Punt bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • Tandartsen.Punt houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Tandartsen.Punt vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • Tandartsen.Punt informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • Tandartsen.Punt informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Tandartsen.Punt informeert patiënten indien Tandartsen.Punt bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Tandartsenpraktijk Amsterdam