Klachten

Wij hopen dat u zich in onze praktijk op uw gemak voelt en tevreden bent over onze behandelingen. Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, laat ons dit dan a.u.b. weten.

Heeft u een klacht? Dan kunt u dit eerst bespreken met uw behandelaar. Door goed naar u te luisteren en met elkaar te overleggen, kan het probleem vaak opgelost worden. 

Mocht u hierna niet tevreden zijn, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging KNMT. Alle tandartsen in onze praktijk hebben een BIG registratie en zijn lid van een beroepsvereniging. Hierdoor is het klachtenreglement van de betreffende beroepsvereniging van toepassing.

De beroepsvereniging:

KNMT
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde