Huisregels
Algemene gezondheid
Bij Uw inschrijving wordt U gevraagd een vragenformulier over Uw gezondheid in te vullen. Het is uiteraard voor Uzelf, maar ook voor Uw tandarts en mondhygiŽniste van groot belang dat Uw behandelaar op de hoogte is van ziektes, afwijkingen, allergieŽn, medicijngebruik etc. Regelmatig zal opnieuw gevraagd worden naar Uw algehele gezondheid, maar het is vooral van het grootste belang, dat U ons altijd alle veranderingen m.b.t. Uw gezondheid en/of medicijngebruik direct meldt.

Controles
Met Uw tandarts/mondhygiŽniste spreekt U na de laatste behandeling af wanneer U voor controle terug zult komen. Meestal is dat na een half jaar. PatiŽnten die langer dan 2 jaar wegblijven, verliezen aanspraak op hun plek binnen de praktijk. Zij blijven wel ingeschreven maar kunnen alleen nog voor pijn -of spoedbehandelingen een afspraak krijgen.

Afspraak verzetten
Afspraak verzetten of afzeggen kan tot 24 uur voor de afspraak. Bij het niet nakomen van een afspraak zonder melding wordt de behandeltijd in rekening gebracht.

Declaraties en betalingen
Alle behandelingen en consulten, dus ook uw eerste afspraak, worden in rekening gebracht. Ons factureringsbureau kan naar sommige verzekeraars rechtstreeks declareren. Indien u geen recht hebt op 100% vergoeding van uw verzekeraar, ontvangt u een restfactuur thuis. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota. Wij kunnen u, indien gewenst, adviseren bij het maken van een keuze voor een verzekeringsmaatschappij en/of aanvullende pakketten. Het verwerken en versturen van declaraties en het innen van de betalingen heeft de Tandartsen.Punt uit handen gegeven aan UwNota.nl ( www.uwnota.nl of 0900-77 77 771, 10 cent per minuut) en Fa-med (0900 - 0885). Voor uw vragen of opmerkingen betreffende de declaratie en betalingen daarvan kunt u zich tot UwNota.nl en Fa-med wenden.
De betalingsvoorwaarden van UwNota.nl kunt u
hier vinden.

Wachtruimte
Heeft u een afspraak dan kunt u bij binnenkomst in de wachtruimte plaats nemen. Melden is niet nodig. De tandartsen en mondhygiŽnisten zullen hun uiterst best doen op schema te werken. Helaas is uitlopen niet altijd te vermijden en zult u ook wel eens moeten wachten. De assistente zal proberen u tijdig te waarschuwen indien deze wachttijd erg oploopt Natuurlijk kunt u bij lange wachttijd of bij twijfel over (het tijdstip van) uw afspraak zelf ook even informeren bij de receptioniste of indien zij afwezig is, bij een van de medewerkers.
Wij verwachten van u dat u
- de wachtkamer netjes houdt, speelgoed en tijdschriften opruimt, papieren zakdoekjes, bekers, kauwgom in de prullenbakken doet.
- met gepoetste en lege mond de behandelkamers ingaat (er is een poetsruimte).
- dat u uw mobiele telefoon uitschakelt bij binnenkomst in de praktijk
- dus uw telefoongesprekken buiten of in het portaal voert.


Klachten

Als u een klacht heeft kunt u zich wenden tot uw behandelaar, vaak kan met goede communicatie het probleem opgelost worden.
Mocht u nog steeds een klacht hebben kunt u zich wenden tot een van de beroepsverenigingen waar de tandarts bij aangesloten is. Alle tandartsen in de praktijk zijn lid van een beroepsvereniging. Hiermee vallen ze onder het klachtenregelement van de desbetreffende beroepsvereniging.
De beroepsverenigingen zijn:
• NMT, www.tandartsennet.nl
• ANT, www.ant-online.nl

Tot slot hopen en verwachten wij dat u zich in onze praktijk op uw gemak zult voelen en tevreden zult zijn over de behandelingswijzen en de behandelingsresultaten. Mocht u klachten, vragen, suggesties of opmerkingen hebben laat ons dit dan a.u.b. weten.

 
 

Contact
Panamalaan 10
1019 AZ Amsterdam
T: 020 41 98 525
F: 020 41 98 521
receptie@tandartsenpunt.nl
Email niet gebruiken voor het maken of wijzigen van afspraken


Wij nemen nog nieuwe patiënten aan.
Afspraken maken kan telefonisch of aan de receptie (dit kan dagelijks van 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur).

ixorg
Ixorg
Wilt u alleen betalen voor werkelijk gemaakte tandartskosten, deze kosten zelf in de hand houden én ook goed verzekerd zijn in geval van calamiteit? Tandartsen.Punt raadt u het nieuwe ixorg aan! Ixorg is een aanvullende tandartsverzekering waarbij u zelf maandelijks een tegoed opbouwt. Het geld is en blijft van u. Voor meer info kunt u een kijkje nemen op www.ixorg.nl.