Team
Wie vormen het team van tandartsenpunt

Al onze tandartsen zijn BIG-geregistreerd en aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Onze mondhygiënisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).


Hannah Bieze

Ik ben Hannah Bieze en in 2011 afgestudeerd als student van de VU aan de ACTA. In mijn taak als tandarts geniet ik van de omgang met mijn patiŽnten. Voor een gezonde mond, zorg je immers samen. U als patiŽnt zorgt voor een goede mondhygiŽne en ik controleer en stuur bij indien nodig. Heldere communicatie is hierbij zeer belangrijk. Naast de medische aspecten van het vak, vind ik het belangrijk om functioneel en esthetisch goed werk af te leveren. Van een mooi en gezond gebit kan ik genieten. Binnen het team van Tandartsenpunt werk ik als algemeen practicus. Tijdens mijn opleiding heb ik veel ervaring opgedaan als assistent in verschillende praktijken en bij de kaakchirurg. Mijn collegae van Tandartsenpunt staan open voor overleg en het delen van hun ervaring, waardoor ik me hier erg op mijn plek voel en wij u de beste zorg kunnen bieden.


Willemijn Braakhuis

Ik ben in 2002 afgestudeerd aan de ACTA.
Tandheelkunde houdt meer in dan het boren en vullen van gaatjes Ik vind het belangrijk dat de patiŽnt zich op zijn gemak voelt in de stoel. Alleen dan kan je samen, in overleg werken aan een gezond gebit.
Ik houd me binnen de praktijk bezig met algemene tandheelkunde en orthodontie. Het werken binnen een groepspraktijk zoals tandartsenpunt biedt me de mogelijkheid om kennis en ervaring (en gezelligheid) met collegaís te delen.


Eline Greving
In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na mijn opleiding heb ik tandheelkundig vrijwilligerswerk in Nepal gedaan. Vervolgens heb ik met veel plezier in een algemene praktijk in Nijmegen en Wijchen gewerkt. Sinds 1 juni 2012 werk ik bij Tandartsen.Punt. Naast kwaliteit heb ik goed patiënten contact hoog in het vaandel staan. Ik zie u graag in de praktijk om samen met u aan de gezondheid van uw gebit te werken.

Willemijne Grobben
Ik ben mondhygiënist sinds 2007. Na mijn studie in Nijmegen heb ik een aantal weken vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika. Vervolgens ben ik 6 jaar werkzaam geweest in een parodontologie- en orthodontiepraktijk. Sinds dit najaar ben ik werkzaam bij Tandartsenpunt. Ik streef naar een optimale behandeling, waarin de patiënt centraal staat. Ik vind het belangrijk dat hij/zij zich op zijn gemak voelt en dat de kwaliteit van de behandeling hoog is.    † †


Sascha Karpe
Ik ben in 1978 afgestudeerd aan de UvA en heb ruim 33 jaar als tandarts in diverse groepspraktijken gewerkt. Altijd in groepspraktijken omdat ik ervan overtuigd was en ben dat je met een team tandartsen beter in staat bent alle ontwikkelingen binnen het vak te volgen en toe te passen. Bovendien zorgen onderling overleg/ consultatie voor een optimale zorg voor de patiŽnten.
Ik neem geen nieuwe patiŽnten meer aan, want ik ben mijn praktijk vanaf medio 2011 aan het afbouwen. Wel blijf ik lid van het Tandartsenpunt team, waarbinnen ik een deel van de organisatie en het management doe.
NB. Wegens het niet behalen van de registratienorm van 14 werkuren per week, ben ik niet meer geregistreerd bij het KRT.


Marelli Metska
Ik heet Maria Elissavet Metska en ik kom uit Griekenland. In 2000 ben ik Tandheelkunde aan de Semmelweis Universiteit (cum laude) afgestudeerd en ik was tot juli 2005 werkzaam als algemeen practicus. Op september 2005 ben ik naar Amsterdam verhuisd om de 3-jarige postacademische opleiding Endodontologie (postgraduate programme in endodontology) op ACTA te volgen en in 2008 ben ik als tandarts-endodontoloog afgestudeerd. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) en Tandarts-Endodontologen Nederland (TEN). In 2009 ben ik met mijn promotie (Phd) bij endodontologie afdeling op ACTA begonnen, waar ik drie dagen per week werk. Sinds 2008 werk ik als tandarts-endodontoloog in verschillende praktijken en in september 2010 ben ik naar TanadartsenPunt gekomen. De sfeer in deze moderne praktijk is collegiaal, rustig en vriendelijk. We zorgen voor een goede en up-to date behandeling voor u als patiŽnt. †


Eric den Outer
Sedert 1979 ben ik werkzaam als tandarts.
Het is voor mij altijd een uitdaging geweest me zo breed mogelijk te oriŽnteren in de mogelijkheden die de tandheelkunde in de algemene praktijk kan bieden. Buiten het volgen van vele postdoctorale cursussen, wat naar mijn idee tot de standaardverplichtingen van elke tandarts behoort, is een goed en intensief intercollegiaal contact daartoe onontbeerlijk. In 2001 is mijn droom gerealiseerd samen met mijn echtgenote Sascha Karpe een groepspraktijk te vestigen waarin, naast ons, plaats is voor een flink aantal tandheelkundige talenten: Tandartsen.Punt .
Het is mijn trots met dit team van 6 tandartsen en 2 mondhygiŽnisten via talrijke formele en vooral informele contacten scherp te blijven om up to date tandheelkunde te kunnen bieden.
Behalve met reguliere tandheelkunde houd ik me binnen onze praktijk met name bezig met implantologie, parodontologie en kleine chirurgie.


Cindy Pfeijffer
In het jaar 2000 heb ik mijn diploma behaald in Amsterdam.
Ik heb in veel verschillende soorten praktijken gewerkt, met als rode draad de parodontologie praktijk. Parodontologie zie ik als basis van de tandheelkunde. Het parodontium, deze bestaat uit o.a. het tandvlees samen met het kaakbot, vormt ook immers de basis voor een gaaf en gezond gebit. Ik heb mensen behandeld met lichte- tot zeer ernstige tandvleesproblemen, maar ook mensen die kwamen voor implantaten, dit zijn kunstwortels van titanium, die ik mondhygiŽnisch heb begeleid.
Ik vind het belangrijk om tijdens de behandeling mensen op hun gemak stellen. Ik doe dit door de tijd te nemen, duidelijk uit te leggen en te overleggen wat er aan de hand is en te vertellen wat er gaat gebeuren. Tandartsenpunt is een praktijk waar veel tandartsen en andere professionals in de tandheelkunde werkzaam zijn. Daardoor blijf je up-to-date van alle ontwikkelingen en met de opgedane ervaring hoop ik een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de totale mondgezondheid van de mensen die onze praktijk bezoeken.


Noortje Jansen
In 2003 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (ACTA) en sinds 2004 werkzaam bij Tandartsenpunt. Ik ben werkzaam als algemeen practicus en heb affiniteit met kindertandheelkunde en het behandelen van angstige patiënten.
Openheid, een prettige sfeer, tijd en aandacht is belangrijk voor een goede behandeling en voor een goede relatie met u als patiënt.


Ingrid Rijswijk
Afgestudeerd in 1978 aan de Opleiding Mondhygiënist van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 1978 tot 1988 in loondienst werkzaam geweest. Vanaf 1988 gestart als vrijgevestigd mondhygiënist in zowel een algemene praktijk als een praktijk voor parodontologie en implantologie. Vanaf de start van de praktijk in april 2001 werkzaam bij Tandartsen.Punt met speciale interesses voor parodontologie, implantologie en het uitwendig bleken van gebitselementen.
• Lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
• Lid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
• Ingeschreven in het basisregister van het Kwaliteitsregister Paramedici

Esther Timmerman
In 2004 heb ik mijn diploma tandartsassistente behaald in Alkmaar. Sinds 2006 ben ik werkzaam bij het Tandartsenpunt, in 2010 heb ik de cursus preventie assistente gedaan. Als preventie assistente werk ik samen met de patiŽnt naar een goede mondhygiŽne.

 
 

Contact
Panamalaan 10
1019 AZ Amsterdam
T: 020 41 98 525
F: 020 41 98 521
receptie@tandartsenpunt.nl
Email niet gebruiken voor het maken of wijzigen van afspraken


Wij nemen nog nieuwe patiënten aan.
Afspraken maken kan telefonisch of aan de receptie (dit kan dagelijks van 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur).

ixorg
Ixorg
Wilt u alleen betalen voor werkelijk gemaakte tandartskosten, deze kosten zelf in de hand houden én ook goed verzekerd zijn in geval van calamiteit? Tandartsen.Punt raadt u het nieuwe ixorg aan! Ixorg is een aanvullende tandartsverzekering waarbij u zelf maandelijks een tegoed opbouwt. Het geld is en blijft van u. Voor meer info kunt u een kijkje nemen op www.ixorg.nl.