Afspraak maken
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 Er is een beperkte mogelijkheid tot het maken van afspraken in de avonduren. Alle behandelingen, dus ook consulten, pijnklachten en controles vinden plaats op afspraak. Deze afspraken worden telefonisch of aan de receptie gemaakt (dit kan dagelijksvan 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur). Vervolgafspraken worden meestal direct na afloop van uw behandeling gemaakt door uw tandarts,mondhygiëniste of de assistente. Neem uw afsprakenkaartje altijd mee naar de praktijk. Indien u uw afspraak wilt verzetten of afzeggen dient u dit minimaal 24 uur tevoren te doen. Niet nagekomen afspraken of niet tijdig tevoren afgezegde afspraken worden in rekening gebracht tegen de gemiddelde behandelingskosten voor de verzuimde afspraak. Als u met spoed geholpen wilt worden bel dan vóór 09.30 uur, de receptioniste kan u dan dezelfde dag nog bij uw tandarts of een collega een afspraak geven.

Inschrijven nieuwe patiënten
Inschrijven kan alleen aan de receptie op bovenvermelde openingstijden.
Hier kunt u vooraf een inschrijfformulier downloaden. De vermelde betalingsvoorwaarden van UwNota.nl vindt u hier. Met een volledig ingevuld formulier kunt u een afspraak voor eerste bezoek maken bij de receptie. U wordt bij een vaste tandarts ingedeeld, maar het kan voorkomen dat u binnen de praktijk naar een andere tandarts wordt verwezen voor een specifieke behandeling. Bij inschrijving worden uw huisadres, telefoonnummers (huis, werk en mobiel) en e-mailadres genoteerd. Vergeet u niet bij wijziging of verhuizing dit aan ons door te geven. Dit geldt ook voor verandering van ziektekostenverzekeraar, huisarts of achternaam. Als wij niet over de juiste telefoonnummers en/of e-mailadres beschikken kunnen wij u, indien wij reeds met u gemaakte afspraken moeten wijzigen, niet bereiken.

Eerste afspraak
Bij uw eerste bezoek afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs, een bank-of giroafschrift ter adresverificatie en, indien van toepassing, uw verzekeringspasje mee te nemen. Bij het eerste bezoek controleren wij uw adres en verzekeringsgegevens en uw legitimatie. We bespreken de gezondheidsvragenlijst die u vooraf heeft ingevuld. Het is van ons van belang om op de hoogte te zijn van eventuele ziekten, afwijkingen, leefgewoontes en medicijngebruik. Indien u medicijnen gebruikt is het noodzakelijk dat u de juiste namen en doseringen aan ons doorgeeft. U kunt hiervan een overzicht krijgen bij uw apotheek. Het eerste consult is bedoeld om een volledige indruk te krijgen van uw mond en eventueel een behandelplan op te stellen. Hiervoor is een grondig mondonderzoek nodig, aangevuld met op zijn minst 3 röntgenfoto's. Twee kleine foto's (bitewings) waarmee we gaatjes kunnen opsporen en een overzichtsfoto waarop alle tanden en kiezen volledig te zien zijn. Indien wij dat nodig achten is aanvullend röntgenologisch onderzoek nodig. Het onderzoek neemt gebruikelijk een half uur in beslag. U dient rekening te houden met de kosten van dit onderzoek, ongeveer 130 euro.

 
 

Contact
Panamalaan 10
1019 AZ Amsterdam
T: 020 41 98 525
F: 020 41 98 521
receptie@tandartsenpunt.nl
Email niet gebruiken voor het maken of wijzigen van afspraken


Wij nemen nog nieuwe patiënten aan.
Afspraken maken kan telefonisch of aan de receptie (dit kan dagelijks van 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur).

ixorg
Ixorg
Wilt u alleen betalen voor werkelijk gemaakte tandartskosten, deze kosten zelf in de hand houden én ook goed verzekerd zijn in geval van calamiteit? Tandartsen.Punt raadt u het nieuwe ixorg aan! Ixorg is een aanvullende tandartsverzekering waarbij u zelf maandelijks een tegoed opbouwt. Het geld is en blijft van u. Voor meer info kunt u een kijkje nemen op www.ixorg.nl.