Kaakgewrichtsklachten
Een kaakgewricht dat af en toe knapt of op slot zit wordt door de patiënt vaak niet als een probleem ervaren. Toch zijn het symptomen van afwijkingen die op termijn ernstige klachten kunnen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor tandenknarsen en het op elkaar klemmen van de tanden en kiezen (in de slaap). U zult bij de intake op deze “afwijkingen” worden onderzocht en ondervraagd.

Indien nodig kunnen we een behandeling starten om de problemen op te lossen. De behandeling kan bestaan uit oefentherapie en/of het maken van een beetplaatje. Soms is het nodig de tanden en kiezen zodanig te behandelen dat u op een andere manier kan dichtbijten en kauwen en op die manier de kaakgewrichtsklachten verminderen.
 
 

Contact
Panamalaan 10
1019 AZ Amsterdam
T: 020 41 98 525
F: 020 41 98 521
receptie@tandartsenpunt.nl
Email niet gebruiken voor het maken of wijzigen van afspraken


Wij nemen nog nieuwe patiënten aan.
Afspraken maken kan telefonisch of aan de receptie (dit kan dagelijks van 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur).

ixorg
Ixorg
Wilt u alleen betalen voor werkelijk gemaakte tandartskosten, deze kosten zelf in de hand houden én ook goed verzekerd zijn in geval van calamiteit? Tandartsen.Punt raadt u het nieuwe ixorg aan! Ixorg is een aanvullende tandartsverzekering waarbij u zelf maandelijks een tegoed opbouwt. Het geld is en blijft van u. Voor meer info kunt u een kijkje nemen op www.ixorg.nl.