Implantologie
Implantologie is het plaatsen van “kunstwortels” in de boven en / of onderkaak. Wanneer om één of andere reden eigen tanden of kiezen verloren zijn gegaan kunnen deze worden vervangen door implantaten. Ook kunnen implantaten worden gebruikt om een volledige onder of bovenprothese stevig in de mond te verankeren : een “ klikprothese “.Een implantaat is een volledig titanium kunstwortel die in het kaakbot wordt geplaatst. Titanium is een materiaal dat uitstekend door het lichaam wordt geaccepteerd. Na plaatsing groeit het implantaat in een aantal weken vast. Het kan dan worden belast met en kroon of een brug of met een verankering om een prothese op vast te klikken.

Iedereen die één of meer tanden of kiezen mèt wortel mist is geschikt om implantaten te krijgen. Het maakt niet uit hoe oud of jong u bent, als de kaak maar volgroeid is en u een goede algemene gezondheid hebt.

In onze praktijk plaatsen wij veelvuldig een implantaat ter vervanging van één tand of kies. Wanneer voor een vaste vervanging van een verloren element ( = tand of kies ) wordt gekozen, vinden wij dat een implantaat met kroon de mooiste oplossing biedt. Door middel van een brug ontstaat ook een vaste reconstructie, maar hiervoor moeten de buurelementen worden beslepen. De kosten voor een brug of die voor een implantaat met kroon ontlopen elkaar niet veel. Indien een tand of kies verloren dreigt te gaan kunnen we vaak in één zitting deze kies verwijderen èn implanteren. Bij voortanden plaatsen we meestal zelfs direct een noodkroon op het implantaat, zodat U nooit zonder tand loopt. Wanneer een aantal naast elkaar liggende tanden of kiezen ontbreekt kan op een aantal implantaten een brug worden geplaatst om het gebit weer volledig te maken. Ontbreken alle tanden en kiezen kunnen wij met behulp van een aantal implantaten Uw prothese stevig verankeren en ondersteunen, zodat U weer goed kunt kauwen en lachen zonder angst Uw gebit te verliezen.

Uw verzekering zal in geval van implantaten om een onderprothese te verankeren dit vrijwel altijd volledig uit de basisverzekering vergoeden. Voor de prothese zelf wordt een kleine eigen bijdrage verlangd. Wanneer de bovenkaak ernstig is geslonken en er grote moeite bestaat een “gewoon” bovengebit op zijn plaats te houden kan deze vergoeding ook voor de bovenprothese gelden. Voor implantaten om kronen of bruggen te plaatsen moet U Uw aanvullende tandartsverzekering aanspreken. Vrijwel alle verzekeraars zullen de kosten vergoeden op basis van de door U afgesloten polis. Een aantal verzekeraars vergoedt de materiaalkosten niet. Deze vormen meer dan 50% van de kosten. Lees dus goed uw polis door of neem deze mee naar de praktijk. Onze implantoloog beoordeelt in een eerste consult of er mogelijkheden zijn bij U te implanteren. Soms moeten er daarvoor röntgenfoto’s worden gemaakt. De kosten worden tijdens dat consult direct met U besproken. Er wordt samen met U bekeken wat er eventueel door de verzekeraar wordt vergoed. Voorts wordt met U besproken hoe de behandeling in zijn werk gaat en worden er één of meerdere behandelafspraken gemaakt. In geval van verwijzing uit een andere praktijk houden wij Uw eigen tandarts op de hoogte van de uitgevoerde behandeling. Het implanteren gebeurt met een kleine operatie onder plaatselijke verdoving, net als bij een gewone vulling. Na 2 weken wordt bekeken of de genezing normaal verloopt. Enige weken later, wanneer het implantaat voldoende is vastgegroeid kunnen de (definitieve) kronen of de prothese worden geplaatst.Zie ook : www.nvoi.nl

 
 

Contact
Panamalaan 10
1019 AZ Amsterdam
T: 020 41 98 525
F: 020 41 98 521
receptie@tandartsenpunt.nl
Email niet gebruiken voor het maken of wijzigen van afspraken


Wij nemen nog nieuwe patiënten aan.
Afspraken maken kan telefonisch of aan de receptie (dit kan dagelijks van 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur).

ixorg
Ixorg
Wilt u alleen betalen voor werkelijk gemaakte tandartskosten, deze kosten zelf in de hand houden én ook goed verzekerd zijn in geval van calamiteit? Tandartsen.Punt raadt u het nieuwe ixorg aan! Ixorg is een aanvullende tandartsverzekering waarbij u zelf maandelijks een tegoed opbouwt. Het geld is en blijft van u. Voor meer info kunt u een kijkje nemen op www.ixorg.nl.