Parodontologie
De parodontologie is dat deel van de tandheelkunde dat zich richt op de gezondheid van de steunweefsels rond de gebitselementen. Deze steunweefsels bestaan o.a. uit het tandvlees en het kaakbot (het parodontium). Gezond tandvlees is lichtroze van kleur, ligt stevig rond tanden en kiezen en bloedt niet tijdens het poetsen; ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Dit wordt gingivitis genoemd. Ontstekingen ontstaan doordat bacteriën en voedselresten onvoldoende langs de tandvleesrand worden verwijderd. Wanneer gingivitis zich uitbreidt langs de wortels en ook het kaakbot aangetast raakt spreken we van parodontitis. Aan de hand van meetinstrumentarium en röntgenfoto's kan vastgesteld worden hoeveel weefselverlies is opgetreden. De mondhygiëniste zal, eventueel met verdoving, een professionele gebitsreiniging uitvoeren, aangevuld met de nodige instructies, om zodoende weer een gezond parodontium te verkrijgen.

 
 

Contact
Panamalaan 10
1019 AZ Amsterdam
T: 020 41 98 525
F: 020 41 98 521
receptie@tandartsenpunt.nl
Email niet gebruiken voor het maken of wijzigen van afspraken


Wij nemen nog nieuwe patiënten aan.
Afspraken maken kan telefonisch of aan de receptie (dit kan dagelijks van 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur).

ixorg
Ixorg
Wilt u alleen betalen voor werkelijk gemaakte tandartskosten, deze kosten zelf in de hand houden én ook goed verzekerd zijn in geval van calamiteit? Tandartsen.Punt raadt u het nieuwe ixorg aan! Ixorg is een aanvullende tandartsverzekering waarbij u zelf maandelijks een tegoed opbouwt. Het geld is en blijft van u. Voor meer info kunt u een kijkje nemen op www.ixorg.nl.